Wat wordt de alimentatie?

Kinderalimentatie
Het Nibud heeft normen opgesteld voor de kinderalimentatie. Aan de hand van deze richtlijnen èn het netto besteedbaar inkomen berekent Indygo Financieel Adviseurs de bijdrage in de kosten van kinderen.

Partneralimentatie
Voor de partneralimentatie zijn vanuit de rechtspraak zogenaamde ‘hofnormen’ ontstaan. Deze hofnormen geven aan wat de behoefte aan alimentatie is. Vervolgens kijkt Indygo Financieel Adviseurs naar de draagkracht van de betalende partner. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zogenoemde Tremanormen. Deze normen zijn gebaseerd op de werkelijke kosten die de alimentatieplichtige moet maken om in het levensonderhoud te voorzien.

Uiteindelijk is het de vraag of de behoefte van de ene partner past bij de draagkracht van de andere partner. Indygo Financieel Adviseurs rekent diverse opties uit en adviseert u over een passende alimentatie.

Wat betekent de scheiding voor mijn onderneming?
Een scheiding kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijf. Als u uw partner moet uitkopen, kan zelfs de continuïteit van de onderneming in gevaar komen. U komt voor lastige vragen te staan, zoals:

 • Het waarderen van de onderneming;
 • De fiscale consequenties van een eventuele uitkoop;
 • De gevolgen van de scheiding voor de opgebouwde FOR of het pensioen in eigen beheer;

Juist als ondernemer heeft u naast de advocaat of mediator een financieel adviseur nodig.

Samenwoners uit elkaar, wat te doen?
Ook bij het beëindigen van het samenwonen komt veel kijken. Soms is in het samenlevingscontract al iets vastgelegd over het verbreken van de relatie. Maar hoe verdeel je de gezamenlijke bezittingen? Als u samen eigenaar bent van een woning, dan is het de vraag wie in het huis kan blijven wonen. En hoe de overwaarde verrekend kan worden. Indygo Financieel Adviseurs neemt uw wensen als uitgangspunt en berekent wat uw mogelijkheden zijn.

Als u kinderen hebt, zullen er meer afspraken gemaakt worden. Beide ouders blijven in principe verantwoordelijk voor de kinderen. Het is wel van belang dat de kinderen zijn erkend en dat het ouderlijk gezag is geregeld. Volgens de wet is er een alimentatieplicht. Indygo Financieel Adviseurs kan de hoogte van de kinderalimentatie berekenen en u adviseren over de invulling van de omgangsregeling of het co-ouderschap.

De afspraken over de zorg voor de kinderen, kinderalimentatie, eventuele partneralimentatie en de verdeling van bezittingen worden vastgelegd in een convenant. Soms worden de afspraken door een rechter bevestigd, zodat de afspraken meer rechtsgeldigheid hebben.

Ik/we twijfel(en) nog over onze scheiding.
Net als bij het aangaan van een huwelijk of het geregistreerd partnerschap, gaat men bij een scheiding niet over één nacht ijs. Indygo Financieel Adviseurs spreekt dagelijks ex-partners die definitief besloten hebben om uit elkaar te gaan. Zij willen hun scheiding in zo goed mogelijk overleg naar beider wensen binnen afzienbare tijd realiseren om weer verder te kunnen met een eigen leven.

Waar kan ik hulp krijgen hoe om te gaan met de scheiding?
Uit divers onderzoek blijkt dat ‘scheiden’ naast rouw en verhuizen één van de meest stressvolle ervaringen is van een mens. Ook Indygo Financieel Adviseurs besteedt naast de juridische en financiële aspecten ook aandacht aan de emotionele kant van de scheiding. Mocht u behoefte hebben aan meer ondersteuning om uw leven tijdens en na de scheiding weer op te pakken, kijkt u dan eens op ‘HulpVerlening.nu’ of op SEP.nl.

Wat is Collaborative Divorce en wat kan Indygo Financieel Adviseurs daarin betekenen?
Collaborative Divorce, of de “overlegscheiding” is een andere manier van scheiden. Hierbij werken de partners, hun beider advocaten en externe adviseurs samen op een manier die borg staat voor het scheiden met zoveel mogelijk respect. Collaborative divorce advocaten werken dus vanuit een coöperatief perspectief, in plaats van competitief. Zij streven naar een “win-win” situatie in plaats van een “win-verlies” situatie. Collaborative divorce is een methode tussen mediation en procederen in. De cliënten met hun advocaten vormen de basis. Het proces moet voor beide partners transparant zijn en de partners moeten alle essentiële informatie naar voren brengen. De advocaten behartigen primair het belang van hun cliënt en zien erop toe dat het proces aan beide kanten eerlijk en constructief verloopt. De partners kunnen ook deskundigen inschakelen. Meestal wordt een deskundige door beide partners aangewezen, waardoor wordt voorkomen dat meerdere deskundigen onderling het niet eens kunnen worden. Een deskundige bij een collaborative divorce kan Indygo Financieel Adviseurs zijn.

Wij zijn een onafhankelijk financieel planner die gespecialiseerd is in de afwikkeling van scheidingen en verbroken samenlevingen.Hij of zij kan het gehele proces voor u begeleiden. Vanaf de eerste inventarisatie van uw belangen en wensen, tot en met het begeleiden bij een nieuwe financiële start.
Indygo Financieel Adviseurs zorgt onder andere voor:

 • een juiste verdeling van het vermogen;
 • een alimentatieberekening;
 • advies en begeleiding over nieuwe (koop)huisvesting;
 • een berekening van uw nieuwe netto besteedbaar inkomen;
 • invullen van het financieel plan met financiele produkten;
 • het maken van een correct convenant ;
 • een akte van verdeling, gewijzigde testamenten, te maken door een notaris, enzovoort;
 • het door een advocaat laten indienen van het scheidingsverzoek bij de rechtbank.

Kinderalimentatie
Het Nibud heeft normen opgesteld voor de kinderalimentatie. Aan de hand van deze richtlijnen èn het netto besteedbaar inkomen berekent Indygo Financieel Adviseurs de bijdrage in de kosten van kinderen.

Partneralimentatie
Voor de partneralimentatie zijn vanuit de rechtspraak zogenaamde ‘hofnormen’ ontstaan. Deze hofnormen geven aan wat de behoefte aan alimentatie is. Vervolgens kijkt Indygo Financieel Adviseurs naar de draagkracht van de betalende partner. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zogenoemde Tremanormen. Deze normen zijn gebaseerd op de werkelijke kosten die de alimentatieplichtige moet maken om in het levensonderhoud te voorzien.

Uiteindelijk is het de vraag of de behoefte van de ene partner past bij de draagkracht van de andere partner. Indygo Financieel Adviseurs rekent diverse opties uit en adviseert u over een passende alimentatie.

Een scheiding kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijf. Als u uw partner moet uitkopen, kan zelfs de continuïteit van de onderneming in gevaar komen. U komt voor lastige vragen te staan, zoals:

 • Het waarderen van de onderneming;
 • De fiscale consequenties van een eventuele uitkoop;
 • De gevolgen van de scheiding voor de opgebouwde FOR of het pensioen in eigen beheer;

Juist als ondernemer heeft u naast de advocaat of mediator een financieel adviseur nodig.

Ook bij het beëindigen van het samenwonen komt veel kijken. Soms is in het samenlevingscontract al iets vastgelegd over het verbreken van de relatie. Maar hoe verdeel je de gezamenlijke bezittingen? Als u samen eigenaar bent van een woning, dan is het de vraag wie in het huis kan blijven wonen. En hoe de overwaarde verrekend kan worden. Indygo Financieel Adviseurs neemt uw wensen als uitgangspunt en berekent wat uw mogelijkheden zijn.

Als u kinderen hebt, zullen er meer afspraken gemaakt worden. Beide ouders blijven in principe verantwoordelijk voor de kinderen. Het is wel van belang dat de kinderen zijn erkend en dat het ouderlijk gezag is geregeld. Volgens de wet is er een alimentatieplicht. Indygo Financieel Adviseurs kan de hoogte van de kinderalimentatie berekenen en u adviseren over de invulling van de omgangsregeling of het co-ouderschap.

De afspraken over de zorg voor de kinderen, kinderalimentatie, eventuele partneralimentatie en de verdeling van bezittingen worden vastgelegd in een convenant. Soms worden de afspraken door een rechter bevestigd, zodat de afspraken meer rechtsgeldigheid hebben.

Net als bij het aangaan van een huwelijk of het geregistreerd partnerschap, gaat men bij een scheiding niet over één nacht ijs. Indygo Financieel Adviseurs spreekt dagelijks ex-partners die definitief besloten hebben om uit elkaar te gaan. Zij willen hun scheiding in zo goed mogelijk overleg naar beider wensen binnen afzienbare tijd realiseren om weer verder te kunnen met een eigen leven.

Uit divers onderzoek blijkt dat ‘scheiden’ naast rouw en verhuizen één van de meest stressvolle ervaringen is van een mens. Ook Indygo Financieel Adviseurs besteedt naast de juridische en financiële aspecten ook aandacht aan de emotionele kant van de scheiding. Mocht u behoefte hebben aan meer ondersteuning om uw leven tijdens en na de scheiding weer op te pakken, kijkt u dan eens op ‘HulpVerlening.nu’ of op SEP.nl.

Collaborative Divorce, of de “overlegscheiding” is een andere manier van scheiden. Hierbij werken de partners, hun beider advocaten en externe adviseurs samen op een manier die borg staat voor het scheiden met zoveel mogelijk respect. Collaborative divorce advocaten werken dus vanuit een coöperatief perspectief, in plaats van competitief. Zij streven naar een “win-win” situatie in plaats van een “win-verlies” situatie. Collaborative divorce is een methode tussen mediation en procederen in. De cliënten met hun advocaten vormen de basis. Het proces moet voor beide partners transparant zijn en de partners moeten alle essentiële informatie naar voren brengen. De advocaten behartigen primair het belang van hun cliënt en zien erop toe dat het proces aan beide kanten eerlijk en constructief verloopt. De partners kunnen ook deskundigen inschakelen. Meestal wordt een deskundige door beide partners aangewezen, waardoor wordt voorkomen dat meerdere deskundigen onderling het niet eens kunnen worden. Een deskundige bij een collaborative divorce kan Indygo Financieel Adviseurs zijn.

Wij zijn een onafhankelijk financieel planner die gespecialiseerd is in de afwikkeling van scheidingen en verbroken samenlevingen.Hij of zij kan het gehele proces voor u begeleiden. Vanaf de eerste inventarisatie van uw belangen en wensen, tot en met het begeleiden bij een nieuwe financiële start.
Indygo Financieel Adviseurs zorgt onder andere voor:

 • een juiste verdeling van het vermogen;
 • een alimentatieberekening;
 • advies en begeleiding over nieuwe (koop)huisvesting;
 • een berekening van uw nieuwe netto besteedbaar inkomen;
 • invullen van het financieel plan met financiele produkten;
 • het maken van een correct convenant ;
 • een akte van verdeling, gewijzigde testamenten, te maken door een notaris, enzovoort;
 • het door een advocaat laten indienen van het scheidingsverzoek bij de rechtbank.