Vermogensbeheerders

no image added yet.

Ik heb de voorbije maanden enorm veel tijd besteed aan het bestuderen van vermogensbeheerders.

Ik werd een beetje nieuwsgierig naar hun werkwijze omdat ze op het eerste zicht allemaal min of meer hetzelfde leken te doen.  Ze lijken allemaal te vertrekken van een traditionele 60-40 verdeling tussen aandelen en obligaties.  Afhankelijk van je risicoprofiel kan er dan wat meer of minder geld naar obligaties.  Hier en daar vind je er nog ééntje die open staat voor alternatieve beleggingen en bijvoorbeeld 5% goud in portefeuille stopt.


En dit werkte de voorbije 30 jaar eigenlijk zeer goed.  Zowel aandelen als obligaties zorgden voor een mooi rendement waardoor de meeste beleggers over het algemeen tevreden bleken over hun beheerd vermogen.  Het wil natuurlijk niet zeggen dat deze strategie de VOORBIJE 30 jaar goed werkte, dat dit ook de juiste aanpak is voor de KOMENDE 30 jaar.

De rendementen van obligaties leunen dicht aan tegen de 0% of zijn soms zelfs negatief.  Op de 40% die je vermogensbeheerder in obligaties stopt, zal je in het beste geval niks verdienen of in het slechtste geval zelfs geld verliezen (als de rente stijgt dalen obligaties in waarde) Niet meteen een aantrekkelijke investering als je het mij vraagt en je kan je afvragen hoe slim het is om geld te stoppen in beleggingen die op reële basis alleen maar geld zullen verliezen. (Als je kijkt naar lange termijn returns van activa, is het noodzakelijk om te denken in reële returns. Dat is het rendement na aftrek van inflatie).

OK, op 40% van je portefeuille gaat je vermogensbeheerder niets verdienen.  Wat met de overige 60%? Kunnen we vandaag iets zinnig zeggen over de lange termijn returns van aandelen?

De beurs laat zich toch niet voorspellen?  Op korte termijn kan dat kloppen, maar op langere termijn (meer dan 10 jaar), zijn de te verwachte rendementen redelijk goed in te schatten.

John Bogle van Vanguard gebruikt al 25 jaar een formule die redelijk accuraat blijkt als het gaat om lange termijn rendementen.

Die formule ziet er als volgt uit:

Toekomstige returns =  Dividendrendement  + Winstgroei  +- Verandering in de K/W-verhouding

Het dividendrendement is makkelijk: 2%.

Toekomstige winstgroei? Dit was in het verleden 5%. Gezien de beperkte economische groei en het historisch groot aandeel van bedrijfswinsten in verhouding met het BNP, is die 5% bijna zeker te hoog.  Bogle gaat uit van 4%.

Kunnen we nog iets verwachten van een hogere K/W-verhouding voor aandelen?

Dat zou wel ééns heel erg moeilijk kunnen worden op basis van onderstaande grafiek. (S&P500 k/w verhouding afgelopen 140 jaar)

tabel

De huidige K/W bedraagt bijna 25 en dat ligt fors boven de mediaan van 15.  Indien de S&P500 de komende 10 jaar terugkeert naar deze mediaan, kost dat rendement.  De bedrijfswinsten kunnen dan jaarlijks met 4% toenemen, maar als deze winsten straks tegen een lagere multiple gewaardeerd worden, schiet het per saldo niet op. Als de S&P500 (koers: 2140) nu aan een K/W van 25 waardeert, koop je $85,6 aan onderliggende winsten.  Als die winsten jaarlijks met 4% groeien, neemt de winst op tien jaar toe tot $126,7. Gewaardeerd aan de huidige K/W van 25, geeft dat een stand van 3.167 punten. Waarderen we echter tegen de historische mediaan van 15, komen we aan … 1.900 punten (of lager dan vandaag!)

In ieder geval: de toekomstige returns op aandelen zullen naar alle waarschijnlijkheid niet boven de 6% uitkomen en eerder tussen de 2% en 4% liggen vermoed ik. Trek daar nog ééns 2% vanaf en je komt tot reële rendementen tussen de 0% en 2% voor het komende decennium.

Wat mag je dus verwachten van je traditionele vermogensbeheerder?

40% obligaties: brutorendement 2%, reëel rend. 0%
60% aandelen: brutorendement 2%-4%, reëel rend. 0%-2%

Totaal verwacht rendement (best case): 1,2%

Let op, dit is voor aftrek van kosten!

Aangezien de meeste vermogensbeheerders tussen de 1% en 2% vragen, kan je op deze manier zeker zijn dat je vermogen in het beste geval helemaal niks zal opbrengen en in het slechtste geval behoorlijk aan koopkracht zal inboeten. Dat is wat de traditionele manier van vermogensbeheer de komende jaren voor jou in petto heeft.

Pakketten

Wij hebben een drietal basispakketten samengesteld waaruit u kunt kiezen. Deze zijn in overleg uit te breiden. Voor ieder basispakket hebben wij een aantal profielen opgesteld, gebaseerd op een verwachte omvang van de administratie, met hierbij een indicatieve prijs per maand.