Verplicht minimumbedrag in onderhoudsfonds van Verenigingen van Eigenaren

no image added yet.

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is straks verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjaren onderhoudsplan of 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie ingestemd met de wet die het functioneren van een VvE verbetert.

In het wetsvoorstel is ook expliciet opgenomen dat het als VvE mogelijk is een lening aan te gaan. Verder verbetert de voorgestelde wetswijziging de regels met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid. Zodra een lid van de VvE zijn appartement of woning verkoopt, wordt ook zijn deel van de lening overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het streven is om het wetsvoorstel op 1 januari 2017 in werking te laten treden.

Voorbeeld

Herbouwwaarde appartement is 200.000 dus minimum bijdrage aan de reserve is dan 0,5% = 1000 per jaar = 83,33 netto per maand

Nog al aardige lastenverzwaring. Door te investeren in energiebesparende maatregelen kun je de uitgaven voor gas met 50% tot 80%  verlagen en de elektra nota verlagen met 100%.

Hierdoor stijging op te vangen van maandlasten voor appartement, kan natuurlijk ook voor meer appartementen.

Daarnaast allerlei subsidie en lening mogelijkheden om investering te realiseren kan nu dus ook via de VVE.

Pakketten

Wij hebben een drietal basispakketten samengesteld waaruit u kunt kiezen. Deze zijn in overleg uit te breiden. Voor ieder basispakket hebben wij een aantal profielen opgesteld, gebaseerd op een verwachte omvang van de administratie, met hierbij een indicatieve prijs per maand.